breekwerk recycling

Oog voor het milieu

De afvalberg wordt alsmaar groter. Recyclage kan dit probleem oplossen en ook hiervoor kan je terecht bij Coopmans DC. Voor het afhalen van gebroken beton of mengpuin, kan U op onze site terecht te Industrielaan 101 in Hoeselt.